Δημήτριος Ζωγόπουλος-"Παραγωγός"-Τηλ.Σταθ.26230-22939, Τηλ.Κιν.6976580758 & 6938286071

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΝΕΜΕΑΣ

Η άλλη ποικιλία του αμπελώνα μας είναι το Αγιωργίτικο Νεμέας.Ως γνωστόν η ποικιλία αυτή καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στην ζώνη της Νεμέας και είναι γνωστή και ως «Μαύρο Νεμέας» καίτοι η καλλιέργειά της έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου αλλά και γενικότερα της Ελλάδας. Θεωρείται η ευγενέστερη ερυθρή ποικιλία της Νότιας Ελλάδας και δίνει σταφύλια μετρίου μεγέθους, με τσαμπί κυλινδροκωνικό, πυκνόρραγο, με ράγες σφαιρικές μετρίου μεγέθους, σάρκα μαλακή, φλοιό παχύ με χρώμα κυανόμαυρο. Το αγιωργίτικο είναι ποικιλία που παρουσιάζει περισσότερους του ενός βαθμούς τεχνολογικής ωριμότητας και κατά συνέπεια θεωρείται «πολυδυναμική ποικιλία». Όπως αναφέρθηκε οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές που χαρακτηρίζουν την ζώνη, αλλά και οι διαφορές στο ανάγλυφο και στη σύσταση του εδάφους των αμπελώνων, οδηγούν σε σταφυλική παραγωγή και, κατ’ επέκταση, σε οίνους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εν κατακλείδι, βλέπουμε ότι η χαρισματική αυτή ποικιλία, το aγιωργίτικο, είναι όντως πολυδυναμική, διότι μπορεί ανάλογα με το υψόμετρο, με τη σύσταση του εδάφους και με τις εκάστοτε καλλιεργητικές μεθόδους να μας προσφέρει εξαιρετικούς οίνους ροζέ, ερυθρούς φρέσκους, ερυθρούς βαθιάς παλαίωσης, γλυκούς και ημίγλυκους, που θα εκπλήσσουν πάντα ευχάριστα τον ουρανίσκο μας.